Slootmans Afstamming Research Initiatief

Genealogie, hoe begin je er aan?

Het eerste dat je zal moeten doen is bij ouders, grootouders, ooms en tantes langs gaan om hun gegevens te noteren. Misschien kennen jouw grootouders nog wel een en ander over hun ouders, ooms en tantes. Noteer die gegevens dan ook.
Dan begint het moeilijkere werk:
Je zal de geboorte gemeentes van alle individuen die je verzameld hebt moeten aanschrijven om uittreksels uit de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes op te vragen. Sommige gemeentes zullen vlot antwoorden, andere moeilijk of helemaal niet. In een aantal gevallen zal je via het elektronische loket (een internet service van sommige steden en gemeenten) deze dingen kunnen opvragen.
In principe zou je aktes tot 100/150 jaar op de gemeentes moeten kunnen terugvinden.

Op basis van deze aktes kan je waarschijnlijk nog gegevens van andere familieleden (voorouders) terug vinden. Vraag deze dan ook op.
Op een gegeven moment zal je geen aktes meer bij de gemeente kunnen vinden, je zal je dan moeten richten tot de vestiging van het Rijksarchief in de zone waar de gemeente ligt waarin jij geïnteresseerd bent (voor een lijst kijk even hier). Voor grote steden (o.a. Antwerpen en Mechelen zal je in het lokale stadsarchief terecht moeten.
In deze archieven kan je dan via de zogenaamde "klappers" zoeken naar de juiste parochieregisters voor geboorte, huwelijk en overlijden van jouw voorouders. Enige kennis en ervaring met oude geschriften is hier wel aangewezen.

In eerste instantie kan je volstaan met het bijhouden van al jouw gegevens op papier en/of steekkaarten. Maar op een gegeven moment (nadat je zo een 5-tal generaties bij mekaar gevonden hebt) zal je tot de vaststelling komen dat je behoefte hebt aan goede software om een en ander bij te houden.
Zelf gebruik ik Pro-Gen, voornamelijk omdat ik dit overgeërfd heb en omdat dit toen onze opzoekingen dusdanig omvangrijk werden dat digitalisering nodig werd (en ook mogelijk - we spreken over de jaren '80 - ), Pro-Gen de enige software was welke niet op Amerikaanse leest geschoeid was en welke ook aanpasbaar was (o.a. extra velden toevoegen en eigen rapporten aanmaken).

Laat je echter niet ontmoedigen, genealogische opzoekingen zijn een werk van lange, zeer lange, adem. Onze eigen opzoekingen zijn begonnen door wijlen mijn vader in het begin van de jaren '70 en na vele jaren uitgegroeid tot echte naamstudie waarbij de eigen stam al lang niet meer het belangrijkste is maar het traceren van iedereen met onze familienaam prioriteit gekregen heeft.

Ook zal je heel wat naslagwerken moeten door worstelen op zoek naar informatie; is er een geschiedenis geschreven over de streek of dorp waar jouw familie vandaan komt, dan kan het zijn dat daar melding gemaakt wordt van een van jouw voorouders. Verschillende van mijn voorouders en hun neven en nichten komen zo voor in diverse geschiedenissen.

Hoe werd deze site opgebouwd?

Alle data wordt eerst in Pro-Gen opgeslagen, dit wordt vooral omdat we daar al meer dan 20 jaar geweldige goede ervaring mee hebben.
Daarnaast gebruik ik RootMagic en Aldfaer om me te helpen bij het opsporen van dubbels (GedCom export naar deze twee). Omdat de export vanuit deze enkel in GedCom kan en niet in ASCII of direct naar een database, hou ik alles in voornoemde Pro-gen en pas daar de gevonden dubbels zo veel mogelijk aan.
Wanneer ik tevreden ben met de resultaten exporteer ik vanuit Pro-Gen naar een ASCII bestand en importeer dit in MS-Excel. Hier schoon ik de gegevens nog wat op (ongewenste karakters weghalen, de kolomnamen aanpassen).
Daarna wordt alles geimporteerd in MS-Access waarna ik de velddefinities aanpas (veldlengte van tekstvelden van 255 naar realistischer maten).
Vervolgens wordt alles ge-upload naar mijn locale MySQL server waarna ik via mijn locale webserver naga of alles werkt. Is dat het geval dan exporteer ik vanuit MySQL naar een SQL script welk ik vervolgens importeer in de on-line webversie van de database.

Hierna is het eenvoudig voor de website om de gegevens in de juiste formaten uit de database te plukken.

Voor het maken van de site zelf maak gebruik van de volgende technieken:

 • HTML 5
 • CSS 3
 • JavaScript
 • Ajax
 • php
 • MySQL database
Ik probeer er daarbij voor te zorgen dat de website ook handig consulteerbaar is vanop tablet PC en SmartPhone.

Plannen voor de toekomst van deze site:

 • Engels- en Franstalige versie maken zodat ook Slootmansen in het buitenland de gegevens kunnen consulteren.
 • De mogelijkheid inbouwen dat je de familierelatie tussen twee Slootmansen kan laten onderzoeken (in welke generatie komen ze samen?).
 • Meer gegevens verzamelen over andere Slootmansen die nog niet opgenomen zijn in de database. Alsook de gegevens van hun voorouders langs niet Slootmans kant (voor zover mogelijk) zodat voor iedere Slootmans, op termijn, een volledige stamboom langs zowel vaderzijde als moederzijde opgemaakt kan worden.
 • Op een kaart tonen waar in de wereld Slootmansen leven of geleefd hebben (dit op basis van database gegevens, dus dynamisch).
 • Mochten er nog suggesties zijn...