Slootmans Afstamming Research Initiatief

Peter Slootmans den Ouden

In tegenstelling tot de meeste familienamen lijken, momenteel, alle nog in leven zijnde personen die de naam Slootmans dragen (waar ook ter wereld) terug te voeren tot een en dezelfde stamvader: Peter Slootmans den Ouden, bijgenaamd "Den Corc" die in 1584 Meier van Wilrijk (Info) werd.

Van zijn vader is enkel geweten dat hij ook Peter zou genoemd hebben en samen met zijn zoon "kastelein" van een aantal kastelen ("huysen van plezantie", buitenverblijven van rijke Antwerpenaren) in het Wilrijkse was. Ook zou hij afkomstig zijn uit Boekhoute (prov. Oost-Vlaanderen). Enige documentatie hieromtrent ontbreekt echter omdat de kerkarchieven van dit dorp over die periode door brand vernield werden. Wel zijn er aanwijzingen dat een tweede naam van zijn vader Claes geweest kan zijn.

Peter was, naast meier van Wilrijk, ook nog kerkmeester, drossaart van het Kiel (Info) en kapitein van de Antwerpse burgerwacht in de vroege 17e eeuw.
Geregeld slaagde hij er ook in om het ambt van belasting ontvanger voor het gebied Wilrijk te pachten.

Volgens zijn testament was hij ook eigenaar van een groot gedeelte van de landbouwgronden in Wilrijk en bezat hij ook de enige molen, een banmolen (Info) van de streek.


Op de volgende pagina's staan alle mij bekende nakomelingen van Peter Slootmans den Ouden. Bij een aantal is me wel de naam van de kinderen bekend maar geen verdere gegevens. Indien u meer informatie over deze en andere personen heeft, mag u me die altijd toesturen:

Klik hier voor een invulformulier